Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η Reatcode LTD είναι ο ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου https://workearly.datascienceschool.gr/ και ως εκ τούτου λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών και των Πελατών, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»). Στην παρούσα Δήλωση σας παρέχουμε πληροφορίες, αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε.
Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Προσωπικά δεδομένα είναι εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι ή μπορεί να γίνει γνωστή.
Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, συλλέγουμε τη διεύθυνση IP, που λαμβάνει η συσκευή σας κάθε φορά που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Στις περιπτώσεις που η ΙΡ διεύθυνσή σας καθίσταται σταθερή, μπορεί να συσχετισθεί με τη συγκεκριμένη συσκευή και συνεπώς μπορεί να οδηγεί σε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, στην ημερομηνία και την ώρα επίσκεψής σας στον Ιστότοπο και τον τύπο του browser και του λειτουργικού συστήματος της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε.
Στην περίπτωση που επιλέξετε να δημιουργήσετε Λογαριασμό, συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο και email. Αν επιλέξετε να συνδεθείτε με κάποιον άλλο από τους διαθέσιμους τρόπους (πχ. μέσω Social Media), τα στοιχεία σας (όνομα και email) καταχωρίζονται αυτόματα στη φόρμα εγγραφής, την οποία καλείσθε να επιβεβαιώσετε. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται το όνομα και το email που έχουν καταχωρισθεί, τα οποία και λαμβάνουμε.
Στην περίπτωση που προχωρήσετε σε δωρεάν δοκιμή του προγράμματος, συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, email και δεδομένα που σχετίζονται με την πρόοδο της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως επιτυχία/αποτυχία στις εξετάσεις/quiz, χρόνο ολοκλήρωσης του προγράμματος. 
Στην περίπτωση που επιλέξετε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Επικοινωνίας ή την αίτηση συμμετοχής, συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο ή email και το περιεχόμενο του μηνύματός σας. Παρακαλούμε να μη μοιράζεστε δεδομένα που δεν σχετίζονται με τον λόγο επικοινωνίας και κυρίως δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα) ή άλλα δεδομένα δικά σας ή τρίτων προσώπων. Σε περίπτωση που κρίνουμε ότι τα δεδομένα που έχετε συμπεριλάβει στην φόρμα Επικοινωνίας δεν σχετίζονται με τον σκοπό επικοινωνίας, θα προχωρήσουμε στη διαγραφή τους.
Στην περίπτωση που επιλέξετε να αναρτήσετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα στο ζητούμενο αντίστοιχο βήμα εντός των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η Reatcode επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχετε επιλέξει να συμπεριλάβετε, σύμφωνα με ειδικούς όρους που προβλέπονται στην εν λόγω Φόρμα Υποβολής.
Στην περίπτωση που συγκατατεθείτε στην εγγραφή σας στο newsletter, η Reatcode επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο και το email που έχετε καταχωρίσει. 
Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδας μας, η Reatcode επεξεργάζεται τη διεύθυνση IP, στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός της να διασφαλίζει την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου της και να είναι σε θέση να σας προσφέρει μια καλή εμπειρία χρήστη.
Όταν επιλέγετε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Εγγραφής επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να σας ενταχθείτε στην κοινότητα του Workearly.
Όταν προβαίνετε σε αγορά κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίσουμε την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Πλατφόρμας μας. Αντίστοιχα, επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμο που έχετε καταχωρίσει, προκειμένου να εκδώσουμε την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του προγράμματος, το οποίο αποτελεί μέρος της υπηρεσίας.
Όταν συμπληρώνετε τη Φόρμα Επικοινωνίας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί μας σχετικά με το ερώτημα που μας υποβάλατε.
Στην περίπτωση που συγκατατεθείτε στην εγγραφή σας στο newsletter, η Reatcode επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο και το email που έχετε καταχωρίσει, με βάση τη συγκατάθεσή σας και σκοπό να επικοινωνεί μαζί σας για να σας προωθεί ενημερωτικό υλικό τόσο για την Εταιρεία όσο και για τα νέα και τις τάσεις της αγοράς.
Mε ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;
Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την λειτουργία του Ιστοτόπου και την υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, η Εταιρεία διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες, όπως η εταιρεία-πάροχος της Πλατφόρμας ή τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας. Με σκοπό την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών, μοιραζόμαστε τα δεδομένα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας και εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά να τηρούν εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, καθώς επίσης να συμμορφώνονται με τη Νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
Για την αποστολή των newsletter, για όσους έχουνε επιλέξει να κάνουν "subscribe", η Εταιρεία χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι υλοποιούν την αποστολή των emails. Όλοι οι συνεργάτες έχουν δεσμευτεί να συμμορφώνονται με τη Νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και να τηρούν εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.
Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα σας;
Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.
 Οι συνεργάτες της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν δεσμευτεί να τηρούν πάσα εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια και να επεξεργάζονται τα δεδομένα σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
 Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;
Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
Εφόσον έχετε επιλέξει να δημιουργήσετε Λογαριασμό Χρήστη, τα δεδομένα σας τηρούνται όσο ο Λογαριασμός σας παραμένει ενεργός. Αν έχετε προχωρήσει σε αγορά κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος, ο Λογαριασμός σας παραμένει ενεργός μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος. Αν θέλετε να προχωρήσετε σε διαγραφή του Λογαριασμού σας, παρακαλούμε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στο info@reatocode.com. 

Τα δεδομένα που καταχωρίζετε στη Φόρμα Επικοινωνίας τηρούνται για διάστημα ενός (1) μήνα ή νωρίτερα, στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή τους.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματά σας και δη (α) το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, (β) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας, (γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») και (δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, (ε) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd), (στ) το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον - πλην εμάς- υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και (ζ) το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος. Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.
Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για τυχόν απορίες/θέματα;
Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: personaldata@reatcode.com.
Δικαίωμα Καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). 
Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr