Data Science Guide For 2023

Στις μέρες μας, οι επιχειρήσεις δέχονται τεράστιο όγκο πληροφοριών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των στρατηγικών τους.Για να γίνει αυτό, να λάβουν δηλαδή, τις απαραίτητες πληροφορίες μέσα από τον μεγάλο όγκο δεδομένων που συλλέγονται, χρειάζονται έναν εξειδικευμένο επαγγελματία: τον Data Analyst. Η δουλειά του data analyst είναι να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να εξάγει χρήσιμες πληροφορίες που έπειτα θα αξιοποιηθούν για την λήψη αποφάσεων σε μια εταιρία. Οι προοπτικές εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα, είναι εξαιρετικά αυξημένες τα τελευταία χρόνια, με εξαιρετικά συχνό το φαινόμενο, επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς, να κάνουν στροφή στην καριέρα τους και να στρέφονται στο data analysis. 

Eπαγγελματίες από διάφορους κλάδους, όπως για παράδειγμα την πληροφορική, τα οικονομικά, τη λογιστική, το management ή τις θετικές επιστήμες, καταφέρνουν να γίνονται περιζήτητοι στην αγορά ως Data Analysts. Οι Data Analysts χαρακτηρίζονται από μια ευρεία ποικιλία δεξιοτήτων τα οποία σχετίζονται με τη διαχείριση βάσεων δεδομένων, με την ανάλυση, το reporting,τον προγραμματισμό αλλά και δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, το time-management και πολλές ακόμη.

Hard Skills

1.Python
Python είναι μια δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιείται ευρέως λόγω της ευελιξίας της, καθώς και για το εκτεταμένο collection με libraries της, οι οποίες είναι πολύτιμες για αναλύσεις και σύνθετους υπολογισμούς.
2.R
Είναι μία γλώσσα προγραμματισμού, εξειδικευμένη για υπολογισμούς στατιστικής φύσεως και οπτικοποίησης δεδομένων. Είναι λιγότερο δημοφιλής από τη Python, αλλά εξίσου χρήσιμη.
3.Data Visualization
Η οπτικοποίηση δεδομένων και πληροφοριών είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που ασχολείται με τη γραφική αναπαράσταση δεδομένων και πληροφοριών. Είναι ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας όταν τα δεδομένα ή οι πληροφορίες είναι νούμερα. Τα πιο γνωστά εργαλεία είναι το PowerBI και το Tableau.
4.Data Analysis
Data analysis είναι μια διαδικασία επιθεώρησης, καθαρισμού, μετασχηματισμού και μοντελοποίησης δεδομένων με στόχο την ανακάλυψη χρήσιμων πληροφοριών, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την βοήθεια στη λήψη αποφάσεων.
5.Statistics
Οι στατιστικές γνώσεις βοηθούν τους επιστήμονες δεδομένων να εντοπίζουν τις τάσεις νωρίς στη μελέτη τους και στη συνέχεια μπορούν να εστιάσουν σωστά στον τομέα της έρευνάς τους.
6.Machine Learning
Το Machine learning Αυτοματοποιεί ολόκληρη τη ροή εργασίας ανάλυσης δεδομένων για να παρέχει βαθύτερες, ταχύτερες και πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες. Πώς λειτουργεί αυτό; Το machine learning είναι ένα υποσύνολο της τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιεί αλγόριθμους για την ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων.
7. Databases SQL/NoSQL
Oι βάσεις δεδομένων SQL & NoSQL (σχεσιακές & μη σχεσιακές) χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στο τομέα των Data Analytics καθώς ένας data analyst διαχειρίζεται μεγάλο όγκο δεδομένων. 
8.TensorFlow
TensorFlow is a free and open-source software library for machine learning and artificial intelligence. Το TensorFlow είναι μια δωρεάν βιβλιοθήκη λογισμικού ανοιχτού κώδικα για μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά εργασιών.

Soft Skills

Επίλυση προβλημάτων
Το να είσαι καλός στην επίλυση προβλημάτων είναι ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό για έναν επιστήμονα δεδομένων. Η εργασία και η βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων προσδίδουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για οποιαδήποτε ομάδα. 
Κριτική Σκέψη
Η κριτική σκέψη βοηθά στην εξάλειψη των ανωμαλιών και των λανθασμένων τιμών στα σύνολα δεδομένων και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη διαδικασία ξεκαθαρίσματος των δεδομένων και της διαχείρισης τους
Υπομονή και επιμονή
Το κοσκίνισμα των δεδομένων μπορεί να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και τα μοτίβα δεν θα ξεπηδούν πάντα πρόθυμα. Η υπομονή είναι το κλειδί για την εύρεση αυτών των πολύ σημαντικών πληροφοριών.
Συνεργασία και ομαδική εργασία
Οι data analysts συνήθως εργάζονται μέσα σε μια ομάδα και έτσι πρέπει να συνεργάζονται καλά. Πρέπει επίσης να συνεργαστούν με άλλα τμήματα για να συλλέξουν δεδομένα και να μοιραστούν τα ευρήματά τους. 


Data Science School

Το πρώτο εξειδικευμένο πρόγραμμα πρακτικής κατάρτισης στο Data Science, σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις της Παγκόσμιας Αγοράς. 


Κάνε Practice Δωρεάν
Κάνε την εγγραφή σου σε 1΄
Δημιούργησε το λογαριασμό σου, συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και το email σου ή αυτόματα μέσω Social Media. 
Δες το δωρεάν εισαγωγικό υλικό
Κάνε μια δωρεάν μικρή εξάσκηση σε θεματολογίες του Data Science, με τα courses των 10 λεπτών. Δεν προαπαιτείται γνώση στο Data Science, μονο μια βασική γνώση στα Αγγλικά.  
Ανέβασε το βιογραφικό σου (προαιρετικό)
Αν έχεις ήδη τις δεξιότητες που απαιτούνται για θέσεις εργασίας στον κλάδο του Data Science, και σε ενδιαφέρουν αντίστοιχες θέσεις, μπορείς να μας αποστείλεις το βιογραφικό σου.Κάνε την εγγραφή σου σε 1΄