Επιλογές Καριέρας για Αποφοίτους Θετικών Επιστημών: Ποια επαγγέλματα έχουν ζήτηση

Aug 25

Μετά το πτυχίο τι; Είναι μια ερώτηση που συχνά προκύπτει μετά το πέρας των σπουδών μας.

Συχνό φαινόμενο για πολλούς φοιτητές είναι τελειώνοντας την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, να μην γνωρίζουν πως να κινηθούν στην αγορά εργασίας και για ποιες θέσεις θεωρούνται κατάλληλοι. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για ενήλικες οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε ένα συγκεκριμένο κλάδο για πολλά χρόνια αλλά θέλουν να κάνουν στροφή στη καριέρα τους και δεν γνωρίζουν σε τι θέσεις εργασίας μπορούν να αφομοιωθούν.

Στις θετικές επιστήμες περιλαμβάνονται η φυσική, τα μαθηματικά, η στατιστική, η βιολογία, η πληροφορική, η χημεία κ.α.

Οι σπουδές στις θετικές επιστήμες προσφέρουν αρκετά μεγάλη ποικιλία στις επαγγελματικές προοπτικές. Mε την εξέλιξη της τεχνολογίας, το AI και τις μεταβολές στην οικονομία, όλοι οι οργανισμοί χρειάζονται άτομα με κλίση στα νούμερα. Σύμφωνα με το υπουργείο εργασίας της Αμερικής από το 2018 μέχρι το 2028 η αγορά εργασίας για τους απόφοιτους θετικών επιστημών, θα αυξηθεί κατά 30%. Οι δεξιότητες που αποκτά κανείς μέσω ενός πτυχίου θετικών επιστημών, όπως η λογική και ποσοτική σκέψη, η ικανότητα χειρισμού δύσκολων διανοητικών προκλήσεων, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η στατιστική είναι απαραίτητα σε πολλά εργασιακά πεδία όπως των οικονομικών, του business, της πληροφορικής ακόμη και του Μάνατζμεντ.

Τι θέσεις εργασίας μπορεί να ακολουθήσει κάποιος με ένα πτυχίο θετικών επιστημών;

Kαθηγητής

Η πιο συνηθισμένη πορεία που ακολουθούν τα άτομα με πτυχίο θετικών επιστημών είναι η διδασκαλία. Η δουλειά του καθηγητή είναι ιδιαίτερα ευχάριστη για άτομα που αγαπούν να μοιράζονται την προσωπική τους γνώση και να βοηθούν τους άλλους στην κατανόηση της γνώσης αυτής. Οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να απασχολούνται φυσικά σε σχολεία, ιδιωτικά ή δημόσια, φροντιστήρια, αλλά και σε ιδιωτικά μαθήματα κατ'οίκον ή εξ αποστάσεως. Με τη κατοχή διδακτορικού διπλώματος, μπορεί κάποιος να απασχοληθεί και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Kαθηγητής

Η πιο συνηθισμένη πορεία που ακολουθούν τα άτομα με πτυχίο θετικών επιστημών είναι η διδασκαλία. Η δουλειά του καθηγητή είναι ιδιαίτερα ευχάριστη για άτομα που αγαπούν να μοιράζονται την προσωπική τους γνώση και να βοηθούν τους άλλους στην κατανόηση της γνώσης αυτής. Οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να απασχολούνται φυσικά σε σχολεία, ιδιωτικά ή δημόσια, φροντιστήρια, αλλά και σε ιδιωτικά μαθήματα κατ'οίκον ή εξ αποστάσεως. Με τη κατοχή διδακτορικού διπλώματος, μπορεί κάποιος να απασχοληθεί και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Data Analyst

Οι data analysts δηλαδή οι αναλυτές δεδομένων, συλλέγουν και εξετάζουν δεδομένα χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία για τη δημιουργία πληροφοριών που βοηθούν τις διάφορες επιχειρήσεις να λαμβάνουν αποφάσεις. Αναζητούν μοτίβα, τάσεις και ανωμαλίες μέσα στα σύνολα των δεδομένων και στα τυπικά τους καθήκοντα ανήκουν: η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων για την εξαγωγή των απαραίτητων δεδομένων, παρουσίαση της πληροφορίας που βγαίνει από τα δεδομένα σε πελάτες και managers, ο εντοπισμός τάσεων και η ανάλυση τους. Oι data analysts είναι περιζήτητοι σε πολλές επιχειρήσεις όπως, τράπεζες, συμβουλευτικές εταιρείες, marketing agencies, φαρμακευτικές, εταιρείες τηλεπικοινωνιων, ακόμη και στο δημόσιο τομέα.

Δες εδώ πως μπορείς να γίνεις Data Analyst

Data Analyst

Οι data analysts δηλαδή οι αναλυτές δεδομένων, συλλέγουν και εξετάζουν δεδομένα χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία για τη δημιουργία πληροφοριών που βοηθούν τις διάφορες επιχειρήσεις να λαμβάνουν αποφάσεις. Αναζητούν μοτίβα, τάσεις και ανωμαλίες μέσα στα σύνολα των δεδομένων και στα τυπικά τους καθήκοντα ανήκουν: η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων για την εξαγωγή των απαραίτητων δεδομένων, παρουσίαση της πληροφορίας που βγαίνει από τα δεδομένα σε πελάτες και managers, ο εντοπισμός τάσεων και η ανάλυση τους. Oι data analysts είναι περιζήτητοι σε πολλές επιχειρήσεις όπως, τράπεζες, συμβουλευτικές εταιρείες, marketing agencies, φαρμακευτικές, εταιρείες τηλεπικοινωνιων, ακόμη και στο δημόσιο τομέα.
Business Consultant / Business Analyst

Οι Business consultants ή αλλιώς σύμβουλοι επιχειρήσεων, βοηθούν τους οργανισμούς να διαχειρίζονται την αλλαγή και να λύνουν προβλήματα που προκύπτουν, ώστε η επιχείρηση να είναι πιο αποτελεσματική και κερδοφόρα. Στόχος λοιπόν των συμβούλων είναι να βοηθήσουν την επιχειρηματική απόδοση των οργανισμών και η δουλειά τους μπορεί να επικεντρώνεται στο κομμάτι της στρατηγικής, των operations, του management, της οικονομίας, του Marketing , του HR και πολλών ακόμη. Οι σύμβουλοι συνεργάζονται στενά με τους πελάτες τους προκειμένου να κατανοήσουν τις ανάγκες τους και να συμφωνήσουν στο πως θα κινηθούν. Επιπλέον στα καθήκοντα τους περιλαμβάνεται η διεξαγωγή έρευνας, η στατιστική ανάλυση, η ανακάλυψη και επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων δίνοντας πολλαπλές λύσεις. Το consulting αποτελεί μια πολύπλευρη διαδικασία και είναι απαραίτητη σε όλες τις επιτυχημένες επιχειρήσεις.


O Business Analyst λειτουργεί ως ο ενδιάμεσος μεταξύ της ομάδας υλοποίησης του έργου και των τμημάτων της εταιρείας ή του πελάτη. Κύρια αποστολή του είναι να προσδιορίσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των χρηστών του προϊόντος που παράγει το κάθε έργο και να μεταφέρει αυτές τις απαιτήσεις (requirements) στην ομάδα έργου. Άρα ο Business Analyst, όχι μόνο συλλέγει προδιαγραφές, αλλά βοηθά και στη σχεδίαση για τη δημιουργία ή παραμετροποίηση νέων ή υπαρχόντων συστημάτων. Για να καταφέρει να ανταπεξέλθει στο ρόλο αυτό ο Business Analyst θα πρέπει να κατέχει βασικές τεχνικές γνώσεις του φυσικού αντικειμένου του έργου αλλά να έχει επιπλέον και reporting skills (excel, tableau, power ΒΙ κ.α) για την καλύτερη ανάλυση και διαχείριση ενός έργου. O αριθμός των θέσεων εργασίας για business analysis θα αυξηθεί 30% μέχρι το 2025. Αυτό δηλώνει ότι υπάρχει ζήτηση για επαγγελματίες στον χώρο.

Δες εδώ πως μπορείς να γίνεις Business Analyst / Consultant

Στατιστικός/ Ερευνητής

Οι στατιστικοί συγκεντρώνουν ποσοτικά δεδομένα και έπειτα τα παρουσιάζουν, βοηθώντας τις εταιρίες να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τα δεδομένα αυτά. Κάποιος με σπουδές πάνω στα μαθηματικά, έχει σημαντική εξοικείωση με τη Στατιστική ανάλυση, επομένως έχει σημαντικό προβάδισμα για μια καριέρα στη στατιστική.Σημαντικές δεξιότητες επίσης για έναν στατιστικό είναι οι δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι αριθμητικές και αναλυτικές δεξιότητες και οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Πολλοί που ακολουθούν το μονοπάτι της στατιστικής, στρέφονται και στο κομμάτι της έρευνας. Στην ερευνητική διαδικασία η στατιστική ανάλυση των δεδομένων είναι απαραίτητη.


Δείτε επίσης: Έλληνες ερευνητές Data Scientists που διαπρέπουν στο εξωτερικό.

HR

Το HR που ξέραμε πρόκειται να αλλάξει με την βοήθεια των Analytics. Τα Analytics θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες του χώρου (HR Professionals) να οδηγούνται σε αποφάσεις μέσω δεδομένων και όχι απλά προσωπικών αναλύσεων και απόψεων. Μέσω των HR Analytics μπορούν να γίνουν σημαντικές αλλαγές, οι οποίες θα επιφέρουν κέρδος τόσο στην επιχείρηση όσο και στο ίδιο το τμήμα. Τα άτομα που απασχολούν το τμήμα, θα λαμβάνουν καλύτερες και πιο έγκυρες αποφάσεις. Θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ιστορικό υποθέσεων, να τις εξετάσουν και ως εκ τούτου να δουν την αποτελεσματικότητα τους. Τέλος το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού θα μπορέσει να προχωρήσει από ένα θεωρητικό υπόβαθρο, σε ένα πρακτικό και στρατηγικό μοντέλο λήψης αποφάσεων. Τα επόμενα χρόνια όλες οι εταιρείες θα ζητούν από τους HR Professionals να έχουν δεξιότητες πάνω στα HR Metrics & HR Analytics. Οι απόφοιτοι θετικών επιστημών έχουν μεγάλο πλεονέκτημα για hr θέσεις εργασίας που απαιτούν metrics & analytics.


Δες εδώ πως μπορείς να γίνεις HR professional

Software developer

Υπάρχουν 4 βασικές κατηγορίες development που μπορεί να ασχοληθεί κάποιος. Το system development, το full stack development, το web development, το mobile development και το test automation development. Όλα αυτά τα είδη προγραμματισμού. Απαραίτητες δεξιότητες στον προγραμματισμό είναι φυσικά η μαθηματική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων , οι γλώσσες προγραμματισμού, η προσοχή στη λεπτομέρεια. Κάποιος που προέρχεται από τις θετικές επιστήμες, με υπόβαθρο στα μαθηματικά, διαθέτει ήδη κάποιες από τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον προγραμματισμό. Με εξάσκηση στις γλώσσες προγραμματισμού, μπορεί εύκολα να εισέλθει στον συγκεκριμένο χώρο και να εξελιχθεί αρκετά γρήγορα.


Δες εδώ πως μπορείς να γίνεις Developer

Healthcare Data Analyst

Ο κλάδος της Υγείας έχει πρόσβαση στα δεδομένα από περισσότερο από ποτέ, με τις πληροφορίες να ρέουν μέσω των οργανισμών σε μαζική κλίμακα. Η Ανάλυση Δεδομένων Υγείας δίνει τη δυνατότητα τόσο στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, όπως για παράδειγμα τα νοσοκομεία, όσο και στις κλινικές και τους προμηθευτές, όπως για παράδειγμα φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες ιατρικού λογισμικού, να καταλήγουν σε ασφαλή και ακριβή συμπεράσματα και να μπορούν να προβλέψουν το αποτέλεσμα ιατρικών αλλά και επιχειρηματικών αποφάσεων.

Καθώς τα Healthcare Analytics αφορούν υγειονομικά δεδομένα, κάποιος με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της Υγείας είναι καλύτερα εξοικειωμένος με την φύση των δεδομένων και επομένως μπορεί να τα κατανοήσει και αξιοποιήσει με μεγαλύτερη ευκολία.Είναι σημαντικό όμως να αναφερθεί πως άτομα με γενικότερο background στον χώρο των θετικών επιστημών μπορούν εξίσου να έχουν εξοικείωση με την ανάλυση δεδομένων και τη διαχείριση τους. Εξάλλου οι εταιρείες που αναζητούν υποψήφιους στον κλάδο των Ηealthcare analytics είναι πολλές και ανάμεσα τους είναι φαρμακευτικές, ασφαλιστικές, εταιρίες λογισμικών για την παρακολούθηση της υγείας αλλά και νοσοκομεία, κλινικές και ερευνητικά κέντρα.

Οι θέσεις εργασίας είναι ποικίλες, με τις δημοφιλέστερες να είναι αυτές των Αναλυτών δεδομένων υγείας (HDA), Αναλυτών διαχείρισης πληροφοριών Υγείας (HIM)Επιχειρηματικός Αναλυτής Υγείας, Αναλυτής Ηλεκτρονικών Μητρώων Υγείας (EHR), Αναλυτής Διαχείρισης Κλινικών Δεδομένων.


Δες εδώ πως μπορείς να γίνεις Healthcare Data Analyst

Δεν μπορείς να αποφασίσεις ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Για πρώτη φορά, εντελώς δωρεάν, το Workearly δίνει τη δυνατότητα μιας αξιολόγησης προφίλ σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Αξιοποιώντας την εμπειρία από 10.000 πελάτες, η ομάδα του Workearly μοιράζεται τις γνώσεις της για την αγορά, τις διαθέσιμες θέσεις εργασίες και τα ζητούμενα skills και προσπαθούν να κατευθύνουν τους ενδιαφερόμενους στην κατάστρωση ενός ατομικού προσωπικού πλάνου.Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και απαιτεί μόνο τη συμπλήρωση μίας φόρμας.


ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ